Groove Technology Blog - Latest News

Blog Highlights

Groove Technology Blog

4 min read

Hybrid Working – The Modern Working Model of The Future

“Work from home” was no longer a new term when the COVID-19 pandemic occurred in 2020. From the end of...

< 1 min read

Mừng ngày quốc tế thiếu nhi

Đã đến lúc dành cho những món quà đầy màu sắc và niềm vui vì hôm nay là Ngày quốc tế Thiếu nhi. Cùng với...

2 min read

Groove Technology has been recognized as a Great Place to Work!

On April 19th, Groove Technology is proud to be certified as a Great Place to Work with an employee...

< 1 min read

Groove tổ chức lớp đào tạo nhà quản lý cho nhân viên 2022

Groove tổ chức lớp đào tạo nhà quản lý cho nhân viên 2022 Tuần trước, Groove đã kết hợp với HSM Academy để...

< 1 min read

Chuyến đi đáng nhớ của Groove đến Phan Thiết

Chuyến đi đáng nhớ của Groove đến Phan Thiết Cuối tuần vừa qua, Groovers đã có thời gian nghỉ dưỡng tuyệt...

< 1 min read

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 Thương gửi tất cả những người phụ nữ tuyệt vời, những nữ khách hàng, đặc...